Els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l'etapa, durant el mes de març es poden presentar a les proves que organitzen els centres educatius. 
A cada centre es constitueix una junta d'avaluació formada per professorat de quart curs d'ESO i presidida pel cap o la cap d'estudis.

Per poder-se presentar a les proves el vostre fill o filla ha de complir els requisits següents:

 

  • Tenir almenys 18 anys o complir-los durant l'any 2015. Aquesta edat es pot rebaixar fins als 16 anys si compleix alguna de les condicions següents:Haver finalitzat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en els diferents cursos d'ESO).
  • Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir a classe al centre educatiu.
  • Trobar-se en procès d'obtenció d'un permís de treball.
  • Ser un esportista d'alt rendiment.
  • Haver finalitzat el 4t d'ESO l'any 2013 o el 2014.
 

Podeu obtenir tota la informació en aquest enllaç del Departament d'Ensenyament: ENLLAÇ