Els alumnes han recreat la famosa pintura de Velázquez amb material reciclat, ha estat un treball en 3D i amb la idea de temps en 4 dimensions.

 

La realització pràctica d'aquest treball és una visió personal de l'obra en la seva caixa de les menines.