A continuació teniu el calendari de preinscripcions i matricules a l'ESO, Batxillerat i Cicles Formatius pel proper curs 2017 - 2018

  ESO

 • Preinscripció: del 23 de març al 4 d'abril
 • Matrícula alumnes nous de 1r d'ESO: del 12 al 16 de juny (documentació que cal aportar al final de la pàgina)
 • Matrícula alumnes de 2n, 3r i 4t d'ESO: del 26 al 30 de juny

 

BATXILLERAT

 • Preinscripció: del 16 al 24 de maig
 • Matrícula: del 4 al 11 de juliol

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • Preinscripció: del 16 al 24 de maig
 • Matrícula: del 4 al 11 de juliol

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • Preinscripció: del 25 al 31 de maig
 • Matrícula: del 13 al 20 de juliol

 

PFI-FIAP

 • Preinscripció: del 15 al 26 de maig
 • Matrícula: de l'1 al 8 de setembre

 

 


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER LA MATRÍCULA DE 1r D'ESO


 

 

 DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR PER LA PREINSCRIPCIÓ

 • Fotocòpia del Llibre de família (menors d'edat)
 • Original i fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor (menors d'edat)
 • Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o Targeta de residència on consta el NIE
 • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
 • Altres documents que acreditin puntuació a efectes del barem (Renda anual, germans/pares/tutors al centre, discapacitats, família nombrosa o monoparental, malaltia crònica de l'alumne),.....-segons normativa actual-
 • En el cas dels Cicles Formatius cal aportar també els documents que li permeten accedir al Cicle Formatiu on figuri la nota mitjana obtinguda
 • Si es vol accedir a Batxillerat o Cicles Formatius de Grau Mitjà i prové d'ESO, de forma provisional s'aporta el certificat amb la nota mitjana fins a 3r d'ESO
 • Curs CAS: també han de presentar Certificat d'haver superat un Cicle Mitjà, i original i fotocòpia d'haver sol·licitat el títol corresponent

 La tramesa de sol·licituds és pot fer per Internet