Cicles Formatius

   

Desarrollo de las competencias lingüísticas en Lengua Inglesa del personal docente (2014-1-ES01-KA101-002496 )

Aquest projecte sorgeix a la vista de la nostra empenta escolar per destacar la seva oferta educativa ensenyant una part del currículum escolar en anglès com a llengua instrumental per tal de millorar els coneixements d’anglès i el seu aprenentatge permanent dels nostres estudiants.

Al nostre país amb un context socioeconòmic desfavorable, estem convençuts que la formació és definitivament un dels pilars bàsics per a la recuperació i, en particular, un bon coneixement d’idiomes és essencial per garantir als nostres estudiants; possibilitats de mobilitat.

Esperem que tot això comporti una millora de la qualitat del sistema i un millor reconeixement i prestigi de la nostra escola.

El consell d'administració va identificar algunes possibilitats de millora en el nivell d'anglès del professorat si havien d'ensenyar algunes de les assignatures utilitzant l'anglès com a llengua vehicular. A més, també es va detectar la necessitat de formar professors per utilitzar metodologies adequades com ara CLIL (Content and Language Integrated Learning). Aquesta formació és crucial per permetre als professors un bon domini de la llengua estrangera i també aprendre el vocabulari específic que necessitaran quan imparteixin les seves pròpies assignatures en anglès, així com per augmentar la seva confiança per ensenyar en la llengua estrangera.

El perfil dels participants és el d’un professor que imparteix assignatures diferents de l’anglès, amb un nivell d’anglès B2 o superior, i que està molt motivat pel projecte i també està disposat a fer aquesta formació. En aquesta ocasió, set professors de totes les disciplines van participar en aquest programa de formació.

Les activitats programades van implicar la participació dels professors en cursos estructurats sobre metodologia sobre aprenentatge integrat de continguts i idiomes en anglès, així com vocabulari específic. Tots aquests cursos, que havien estat impartits per professors nadius d’anglès especialitzats, es van dur a terme a Irlanda i Malta.

Els professors que van participar en el projecte van viatjar a les seves destinacions per assistir a les seves sessions de formació. L’escola va donar suport i també durà a terme la seva preparació i el seguiment de l’activitat.

Amb aquest projecte, la nostra escola s’ha adonat d’augmentar el nombre d’assignatures que s’imparteixen en anglès i, en conseqüència, millorar els coneixements d’aquesta llengua als nostres estudiants, cosa que esperem que els aporti més perspectives d’ocupació i millors possibilitats de mobilitat a Europa i a escala mundial.

A la llarga, pretenem augmentar gradualment el nombre de professors implicats en el projecte fins a un terç del nostre equip docent i, posteriorment, incloure una altra llengua estrangera instrumental.

Font: Erasmus Project card

 

Resultat del projecte “Desarrollo de las competencias lingüísticas en Lengua Inglesa del personal docente” (2014-1-ES01-KA101-002496 )

El projecte ERASMUS+ KA101 pertany a l'acció clau 1 de mobilitat de les persones per motius d'aprenentatge, concretament mobilitat de les persones en l'àmbit de l'educació, la formació i la joventut.

El nostre projecte 2014-1-ES01-KA101-002496 va suposar per l'INS ALFONS COSTAFREDA que al 2014 se li van concedir 7 beques perquè professors del centre es formessin a l'estranger amb metodologia CLIL o per ampliar coneixements de la metodologia de l'aprenentatge en anglès. Van ser seleccionats 4 professors/res de CCFF i 3 d'ESO i batxillerat. Els cursos es van fer durant els estius del 2015 i 2016 en escoles reconegudes per ERASMUS als països de Malta i Irlanda. Podeu consultar un vídeo on són entrevistats el professors que van gaudir de la formació fent clic aquí.

També enllacem la presentació que vam fer a la Jornada de Mobilitat Internacional de Formació Professional de Lleida el novembre del 2019, refent a la mobilitat de professors a l'INS Alfons Costafreda. La podeu visualitzar fent clic aquí.

Per visualitzar el tríptic informatiu feu clic aquí.   

EL curs 2020-21, el SEPIE ens ha acceptat la sol·licitud pel projecte “Learning 21st Century Skills. Cross-curricular Approach to teaching and learning in English.” 

 

Aquest projecte, a grans trets es caracteritza per:

 

 • tenir una durada de 24 mesos: del 01/12/2020 al 30/11/2022.
 • disposar de 7 mobilitats per professors de 14 dies. 
 • estar destinat a professors CLIL i professors d’anglès.
 • incloure despeses d’allotjament, desplaçament i curs de formació.

 

Els països on es poden realitzar les mobilitats són els següents:

 • Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido, Suecia (grup 1)
 • Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos, Portugal (grup 2)

 

Aquest projecte consisteix a millorar les competències TIC i llengua anglesa dels nostres professors perquè repercuteixi en una millora dels alumnes per a la seva vida professional o acadèmica. Gràcies a aquest projecte esperem poder aplicar noves metodologies a molts més grups d'alumnes independentment del seu expedient acadèmic per així motivar-los en l'aprenentatge de les noves tecnologies i l'anglès i així augmentar la seva dimensió europea. A l'igual que amb l'ús de noves metodologies educatives pretenem donar molta més rellevància a l'ús de l'anglès com a llengua vehicular.

 

Aquest projecte fa incidència en dues competències clau marcades per les autoritats educatives:

 1. Competència en comunicació lingüística
 2. Competència digital

 

Els professors participants d'aquest projecte han d'ampliar la seva formació per millorar la seva metodologia i nivell d'anglès i els seus coneixements TIC mitjançant l'assistència a cursos de formació CLIL / STEAM / ABP / TIC entre d'altres, per després poder millorar la qualitat educativa de centre. Aquest professorat tindrà la possibilitat d'intercanviar idees i comparar pràctiques docents amb professors d'altres instituts europeus.

 

En relació als alumnes:

 • ESO: millorar la comprensió de la llengua anglesa a nivell comunicatiu, des de diferents àrees com ciències, tecnologia, art, educació física i història. Millorant els resultats de la Implementació de el Projecte Singular d'Aprenentatge de la Llengua Anglesa a través de matèries no lingüístiques. Domini de les competències lingüístiques bàsiques en anglès del nostre alumnat per així continuar millorant en estudis superiors.

 

A la nostra comunitat autònoma es fa obligatori per a totes les matèries de l'ESO avaluar la competència digital de cada assignatura per tant una formació per a professors en noves tecnologies es fa imprescindible.

Amb l'ús de noves metodologies esperem ajudar a reduir el fracàs i abandonament escolar primerenc i aconseguir motivar el nostre alumnat perquè continuï la seva formació acadèmica.

 

 • BATXILLERAT: ús de la llengua anglesa a nivell instrumental. Desitgem introduir l'aprenentatge de diferents matèries en anglès per preparar amb garanties per als estudis superiors i futur professional. I a el mateix temps millorar l'ús de les noves tecnologies dels nostres alumnes.

 

 • CICLES FORMATIUS: ús de la llengua anglesa instrumental amb caràcter obligatori en els diferents mòduls i unitats formatives ja que estan incloses en les orientacions de l'autoritat educativa de cada cicle formatiu en el qual s'indiquen els resultats d'aprenentatge a treballar. També en assignatures on el professor fa continguts curriculars en anglès. L'objectiu és millorar la inserció laboral de l'alumnat dins de l'àmbit europeu, com a treballadors o empresaris

 

Quant als mòduls transversals es té previst buscar socis a través de "eTwining o school education gateway" per tractar el tema d'internet segura amb l'ajuda dels professors d'informàtica de centre. L'objectiu és que els nostres alumnes siguin bons ciutadans digitals.

 

En relació al professorat, formació en noves metodologies educatives per tal de millorar la pràctica docent i millorar la qualitat d'ensenyament. Les noves metodologies d'ensenyament estan canviant els entorns educatius a tot el món i impulsant millors resultats acadèmics dels alumnes. Formen part d'aquestes noves metodologies: les Flipper classrooms (aula invertida); l'aprenentatge basat en projectes (ABP) que permet als alumnes adquirir coneixements i competències clau a través de l'elaboració de projectes que donen resposta a problemes de la vida real; l'aprenentatge cooperatiu, treballar en grup millora l'atenció, la implicació i l'adquisició de coneixements per part dels alumnes; metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) que estem utilitzant amb èxit des de fa quatre anys.

 

Equips directius i mestres a tot el món estan constantment portant noves idees i metodologies a l'aula fent el millor ús de les eines a la seva disposició. L'equip directiu d'aquest centre amb aquest projecte pretén fomentar la formació per als seus docents en les competències claus esmentades anteriorment i així contribuir a la innovació educativa. L'objectiu és millorar la inserció laboral de l'alumnat dins de l'àmbit europeu, com a treballadors o empresaris.

 

Quant als mòduls transversals es té previst buscar socis a través de "eTwining o school education gateway" per tractar el tema d'internet segura amb l'ajuda dels professors d'informàtica de centre. L'objectiu és que els nostres alumnes siguin bons ciutadans digitals.

 

Font: Erasmus Projecte Card 

 

Pàgina 1 de 21

Institut
Alfons Costafreda

Adreça: Av. Tarragona s/n
Població: Tàrrega (25300)
Telèfon: 973 31 22 04
Fax: 973 31 33 09
Correu-e: c5006781@xtec.cat

Projectes de mobilitat

Borsa de Treball

Assessorament i reconeixement


No trobes el que busques?


Segueix-nos a:


Informació sobre protecció de dades

Localització

© 2021 INS Alfons Costafreda